Over ons

Onze missie

We geloven dat mensen de aarde mogen gebruiken, maar dat we er zo mee moeten omgaan dat toekomstige generaties ook nog mogelijkheden hebben. Als actieve bewuste wijkgenoten willen we bijdragen aan die goede omgang met onze leefomgeving. Voor ons betekent dat concreet:

  • beter omgaan met de beperkte hoeveelheid hulpbronnen op aarde (energie, drinkwater, groen)
  • aanpassen aan de verandering van het klimaat, extreem weer en droogte
  • proberen circulair te leven, dus alleen afval produceren dat zelf weer grondstof is
  • beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen en lawaai

Onze aanpak
We wachten niet af tot de overheid komt met plannen maar geven onze wijk zelf vorm. Dit doen we met elkaar en we sluiten daarbij niemand uit. Iedereen is van waarde, elke inbreng telt. We geloven dat verandering alleen mogelijk is als dit voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Wij zijn wij?

Duurzaam Hengstdal bestaat uit bewoners die samen proberen om hun wijk te verduurzamen. Door energie te besparen, groen te planten, afval te vermijden en alternatieven te vinden voor aardgas. Allemaal zaken die belangrijk zijn om klimaatverandering tegen te gaan en beter om te gaan met de enige planeet die we hebben. Samen bekijken we wat we zelf kunnen doen in ons eigen huis, in onze eigen wijk.

Informatie en invloed
We willen elkaar inspireren en kennis delen. Maar ook invloed uitoefenen op het beleid dat de mensen in Hengstdal raakt. We zijn gesprekspartner van woningcorporatie, gemeente en provincie en maken deel uit van een netwerk van duurzaamheids-initiatieven in de regio. Daarnaast hebben we contact met onderzoeksinstellingen en werken we mee aan de ontwikkeling van het gedachtengoed over duurzaamheid.

Verschillende groepen
Er zijn binnen Duurzaam Hengstdal verschillende projecten en themagroepen. Een kernteam en 2 coördinatoren zorgen voor samenhang en continuiteit. Het stichtingsbestuur houdt toezicht en beheert de financien.

Doe mee
De groep bestaat sinds 2017. Inmiddels zijn er meer dan 20 actieve deelnemers en meer dan 600 abonnees op de nieuwsbrief. Maar er kan nog meer bij! Als je zin hebt om je aan te sluiten, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Iedereen kan meedoen.

Advertentie
%d bloggers liken dit: